Hiện vật tiêu biểu

Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”

Ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Tinh thần chỉ thị là quyết chiến quyết thắng. Chỉ thị trở thành mệnh lệnh hành động và ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trên khắp chiến trường Việt Bắc.

Bản nhạc bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”

“Mùa hoa Lê ki ma nở, ở quê ta miền đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa Lê ki ma nở. Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân, chị đã dâng cả cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin. Dù chết vẫn không lùi bước…”

Bức thư Bác Hồ gửi Trung đoàn Sông Lô anh hùng

Với những chiến công xuất sắc trong trận phục kích trên sông Lô của Trung đoàn 87, ngày 15/1/1948, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi, động viên Trung đoàn. Bức thư trở thành nguồn cổ vũ to lớn khích lệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt mọi khó khăn gian khổ, tiến lên lập nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954.

Huyền thoại Đại bác gỗ “Sàng Là”

Tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc (Quân khu 1), du khách thường lưu tâm tới một hiện vật đặc biệt. Đó là Đại bác gỗ “Sàng Là”, do ông Hứa Văn Khải - Đội trưởng đội Lão du kích huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) chế tạo, sử dụng trong trận phục kích quân Pháp trên đèo Keng Phác (Trùng Khánh - Cao Bằng), góp phần phá hủy 2 xe quân sự, tiêu diệt 47 tên Pháp ngày 27/10/1947.

Lá cờ “Quyết tử quân”

Trải qua hơn 70 năm, lá cờ vẫn giữ được sắc màu tươi đỏ với dòng chữ “Quyết tử quân”. Đó là một vật chứng về những chiến công vang dội của Đội Quyết tử quân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Khẩu súng badôka do quân giới Việt Nam sản xuất

Nằm trong không gian trưng bày Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, khẩu súng badôka (bazooka) do quân giới Việt Nam sản xuất năm 1947 là một trong những hiện vật tiêu biểu của Bảo Lịch sử Quân sự Việt Nam, phản ánh sức sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu của cán bộ, công nhân ngành Quân giới Việt Nam trong giai đoạn mới thành lập.

Video
Liên kết ngoài

Hoạt động Tuyên truyền - Giáo dục lịch sử quân sự

Lênin với cách mạng Việt Nam

Gửi lúc 07/11/2017 15:52:12 CH

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “V.I. Lênin là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất. Người chuyển tải những điều đó một cách thiết thực, giản dị và đầy hiệu quả...”(1).

V.I Lênin (tên thật là Vladimir Ilits Ulianov) sinh ngày 22/4/1870 tại thành phố Xim-bi-rơ-xkơ (Simbirsk, nay là thành phố Ulianovsk – được đặt theo họ của Lênin thời trẻ), là con thứ ba trong một gia đình trí thức tiến bộ. Ngay khi còn ít tuổi, qua gia đình và người thân, Lênin đã tiếp thu được những tư tưởng tiến bộ, căm ghét chế độ độc tài Nga hoàng.

Khi 18 tuổi, Người đã nghiên cứu những tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, G.V. Plê-kha-nốp và bắt đầu tham gia cách mạng, tuyên truyền tư tưởng mác-xít. Năm 1891, Lênin tốt nghiệp ngành Luật, Ðại học Pê-téc-bua (Petersburg) và từ năm 1893, trở thành người lãnh đạo nhóm mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua. Năm 1894, Lênin vào Ðảng Xã hội dân chủ Nga. Từ đấy, Người là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga.

Mùa thu 1895, Lênin thành lập Hội Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Pê-téc-bua. Đêm ngày 9/12/1895, Lênin bị bắt và bị giam cầm trong 14 tháng, sau đó bị đi đày ba năm. Trong thời gian lưu đày, Người đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn “Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga” (1899). 

Sau khi hết hạn lưu đày, Lênin lại tập hợp những người Mác-xít thành lập đảng. Năm 1903, tại Luân Đôn (Anh), Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được tiến hành. Tại đây, Người đã phát biểu phải xây dựng một đảng Mác-xít kiểu mới có kỷ luật nghiêm mình, có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Nhóm số đông ủng hộ Lênin gọi là những người Bôn-sê-vích, nhóm số ít chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi là những người Men-sê-vích. Về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới này, Lênin đã trình bày trong các tác phẩm “Làm gì” (1902); “Một bước tiến hai bước lùi” (1904) và “Hai sách lược dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ” (1905).

Tháng 11/1905, Lênin bí mật trở về Pê-téc-bua để lãnh đạo cách mạng Nga. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Người đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng. Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” (1916) và những tác phẩm khác Lênin đã phát triển chính trị kinh tế học Mác-xít và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Mác-xít (Bút ký triết học).

Sau cách mạng Tháng Hai năm 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song là Chính phủ lâm thời tư sản và Chính phủ Xô viết với các đại biểu công nhân, binh sĩ. Ngày 16/4, Lênin đến Pê-trô-grát để trình bày “Luận cương Tháng Tư” - một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết!”.


Tượng đài V.I Lênin tại Thủ đô Hà Nội.

Sau cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Nga (7/1917), theo Quyết định của Trung ương Đảng Bôn-sê-vích, Lênin tạm ẩn náu để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật, Người vẫn thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga.

Đầu tháng 8/1917, Đại hội lần thứ VI Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga họp bán công khai ở Pê-trô-grát. Lênin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền. Trong thời gian này, Lênin viết xong cuốn “Nhà nước và cách mạng” đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang.

21 giờ 40 phút, ngày 25/10/1917 (theo lịch Nga cũ, tức ngày 7/11/2017 dương lịch), sau pháo lệnh của chiến hạm “Rạng đông”, quân khởi nghĩa tiến công Cung điện Mùa Ðông - nơi cố thủ cuối cùng của Chính phủ lâm thời. Tới 2 giờ 10 phút rạng sáng 26/10/1917, Cung điện Mùa Ðông bị chiếm. Ngày 15/11/1917, Chính quyền Xô viết được thiết lập tại Mát-xcơ-va. Ðến tháng 3/1918, Chính quyền Xô viết giành được thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước Nga rộng lớn. Cách mạng Tháng Mười Nga toàn thắng.

Kết tinh mọi tư tưởng giải phóng và phát triển tiến bộ của thời đại, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra đã đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu bức bách của lịch sử đặt ra, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa “một bóng ma ám ảnh châu Âu” trở thành hiện thực ở nước Nga, mở ra chân trời mới cho mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tháng 3/1919, các Đảng Cộng sản thế giới đã tiến hành đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản – tức Quốc tế thứ Ba. Với những hoạt động thực tiễn và những tác phẩm lý luận xuất sắc của mình, Lênin đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc tế Cộng sản và xác định đường lối đấu tranh đúng đắn cho phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, đấu tranh triệt để chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa tả khuynh tồn tại trong một số đảng Cộng sản các nước.

Từ tháng 12/1921 – 3/1922, Người vẫn làm việc và đã đọc cho ghi lại những bài báo cuối cùng: “Những trang nhật ký”, “Bàn về hợp tác hóa”, “Bàn về cách mạng của chúng ta”, “Thà ít mà tốt”; “Thư gửi Đại hội”. Năm 1922, Lênin bị ốm nặng và đến ngày 21/4/1924, Người qua đời ở Mát-xcơ-va.

Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; Người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, đưa khẩu hiệu của Mác “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” phát triển thành “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”; Người sáng lập Nhà nước Xô viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Di sản của Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ vô cùng to lớn trên cả phương diện hoạt động thực tiễn và tư tưởng lý luận.

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”./.

--------------------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

Thanh Tâm
 ( 3,0 / 0 )
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...